Сайтът на Българските музеи

Регионален исторически музей - Плевен
размер на шрифта     A  A

Регионалният исторически музей в Плевен е научен и културно-просветен институт, самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка към Община Плевен. Осъществява своята дейност по издирването, проучването, представянето, опазването и популяризирането на паметниците на културата, природните образци, флората и фауната на територията на Плевенска област, където са разкрити значими археологически обекти - римският град Улпия Ескус при с. Гиген, късноантичната и ранновизантийска крепост Сторгозия  край Плевен, средновековната българска крепост в Никопол. По профил музеят е общоисторически с природонаучен отдел. В структурата му са включени следните основни специализирани направления: Археология; История на България ХV - ХІХ в.; Нова и най-нова история; Етнография; Природа; Фондове, научен архив специализирана библиотека; Връзки с медиите и музейни образователни програми; Ателие за реставрация и консервация.

Музеят и музейните фондове са разположени в представителна двуетажна сграда - паметник на културата с национално значение, с обща площ от около 7000 м2 и парк с открита експозиция на площ от 37 дка. Основният фонд на музея включва над 180 000 музейни единици. Специализираната библиотека на музея разполага с над 10 000 тома научна литература и периодични издания.

От 1976 г., съвместно с музеите във Враца, Видин и Монтана, музеят в Плевен участва в издаването на  годишник - Известия на музеите в Северозападна България, от който до сега са отпечатани 27 тома.Контакти за връзка с музея

Плевен - 5800, ул. "Стоян Заимов" № 3

064/822 623 - директор

тел./факс 064/822 691 - секретар


Зимно работно време:

(от 1 ноември до 31 март)

9.00 – 12.00 ч.

12.30 – 17.30 ч.

 

Лятно работно време:

(от 1 април до 31 октомври)

9.30 – 12.00 ч.

12.30 – 18.00 ч.

 

Почивен ден - неделя

Безплатен вход - понеделник